Vizyon

Köklerimizden aldığımız bilgi ve tecrübe ışığında; geleneği güncelle harmanlayıp müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarını doğru bir şekilde analiz ederek satış öncesi, satış anı ve satış sonrası süreçlerde müşteri memnuniyeti esaslı yaklaşımla müşteri memnuniyetini üst düzeyde tutmak ve etik yaklaşımımızla ev tekstili ürünlerimizi sektörde güvenilir bir şekilde pazarda sunmaktır.

Misyon

Dönmez Ev Tekstili olarak misyonumuz; değişken rekabet şartlarını karşılayan üretim hattı ile birlikte bilgili, donanımlı ve tecrübeli organizasyon yapısı ile sürekli gelişmeyi ve geliştirmeyi esas alarak, izlenebilir ve sürdürülebilir hizmet anlayışımızla paydaş beklentilerini aşmaktır.  

Kalite Politikamız

Dönmez Ev Tekstili olarak Kalite Yönetim Sistemine bakış vizyonumuz, “Kalite” kavramını şirket ekosistemimiz çerçevesinde “değer yaratmak” kültürüne odaklanmaktadır. Bu doğrultuda:

 • Öncelikle kültürel ve tarihi geçmişimizle “kalite” kavramını yaşatmaktayız.
 • Müşteri, çalışan ve tedarikçi iş birliklerimiz ile memnuniyet kavramından öte bağlılık politikası ile “kalite” sistemini yürütmekteyiz.
 • Çevreye ve doğaya olan saygımız ve sorumluluk bilincimiz doğrultusunda hareket ederek yeşil ekosistemini “kalite” ile korumaktayız.
 • Kurumsal gelişimi önceliklerimiz arasına alarak; eğitimler, sürekli iyileştirmeler ile birlikte yeni değerler yaratmaktayız. Özellikle kültürel ve tarihi geçmişimizle “kalite” kavramını yaşatmaktayız.
 • Gelişen teknoloji ve müşterilerimiz tarafından yöneltilen farklı ve yeni ihtiyaçlar doğrultusunda, kalitesi yüksek etkili çözümler sunmak ve ürün portföyümüzü sürekli iyileştirmekte ve genişletmekteyiz.
 • Müşteri odaklı çalışarak, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini doğru bir şekilde anlayıp, talep ve beklentilerini en uygun ve kısa zamanla karşılanmasını sağlamaktayız. Güvenilir bir firma olmak yolunda faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.
 • Firmamız müşteri memnuniyetini arttırmak için süreç temeline dayanan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini uygulamakta, sistemin etkinliğini gözden geçirmek ve sürekli geliştirmesi için gereken kaynakları sağlamaktayız.
 • Şirket genelinde topyekûn Kalite Yönetim Felsefesi mantığının sürdürülebilmesi amacıyla kalite takım çalışmalarına şirket geneli katılımın sağlanmasına yönelik gerekli imkanları temin etmekteyiz.
 • Evrensel yasal yükümlülükleri yerine getirilmesi için gerekli tüm faaliyetleri planlamakta ve uygulamaktayız.
 • Toplam Kalite Yönetimi felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşmak amacıyla çalışmaktayız.
 • Üretim faaliyetlerimizi ‘İlk seferinde ve hatasız üretim yapmak’ şeklinde kurguluyor ve uyguluyoruz.
 • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları cesaretlendirmekteyiz.
 • Süreçlerle Yönetim anlayışıyla her süreçlerde Performans Geliştirme faaliyetleriyle kalitemizi sürdürülebilir düzeyde tutmaktayız.